Línea Syngenta por modo de acción

Marca Comercial Principio Activo Soja Maiz Girasol Trigo Alfalfa
AXIAL PINOXADEN A
ACURON UNO BICYCLOPYRONE F
BANVEL DICAMBA K C
BICEP PACK GOLD S-METOLACLORO + ATRAZINA KC
BOUNDARY S-METOLACLORO + METRIBUZIN KC
CALLISTO MESOTRIONE F
ClEARSOL IMAZAPIR B
DUAL GOLD S-METOLACLORO K K K
EDDUS S-METOLACLORO + FOMESAFEN KE
FLEX FOMESAFEN E
FLEXSTAR GLIFOSATO + FOMESAFEN GE
VERDICT HL HALOXIFOP-R-METIL A A A
GESAGARD PROMETRINA C C
GESAPRIM 90 ATRAZINA C
PEAK PACK L DICAMBA + PROSULFURON + TRIASULFURON OB
PERDURE FLUMETSULAN B B B
TOPIK CLODINAFOP + CLOQUINTOCET A
CERILLO PARAQUAT + DIURON DC DC DC DC
GRAMOXONE SUPER PARAQUAT D D D D D
REGLONE DIQUAT D D D D D
SULFOSATO TOUCHDOWN GLIFOSATO G G G G G
TOUCHDOWN HI-TECH GLIFOSATO G G G G G

Modos de acción.

Grupos de Clasificación de Acuerdo a HRAC-WSSA**

A Inhibidores ACCasa
B Inhibidores ALS o AHAS
C Inhibidor Fotosistema II
D Inhibidor Fotosistema I
E Inhibidores PROTOX (PPO)
F Inhibidores Biosíntesis de Pigmentos
G Inhibidores EPSP
H Inhibidores Glutamina Sintetasa
I Inhibidor de la Dihidropteroata Syntetasa
K Inhibidores de Mitosis
L Inhibidores de la Síntesis de Celulosa
M Desactivadores de la Fosforilación Oxidativa
N Inhibidores de la Síntesis de Lípidos y Acidos Grasos (No ACC asa)
O Auxinas Sintéticas
P Inhibidores del Transporte de Auxinas
Z Modos de Acción Desconocidos
** HRAC : Herbicide Resistance Action Committee-WSSA: Weed Science Society of America